مطالب جذاب ریاضی

برای رسم دوایر زیبای اقلیدسی می توانید از سایت زیر استفاده کنید:

سایت

توجه:این سایت در مرورگرهای فایرفاکس و اوپرا به خوبی کار می کند.

 

//////////////////////////////////////////////////

با رجوع به سایت زیر میتوانید نمودار توابع مختلف را به صورت آنلاین رسم کنید. 

سایت

 

 /////////////////////////////////////////////////////

در  سایت زیر می توان عبارات ریاضی را تایپ کرد و آنها را به صورت عکس ذخیره کرد.

سایت

 

//////////////////////////////////////////////////////

در این وبلاک عکس هایی را در مورد خطای دید مربوط به درس هندسه 1 می بینید.

آدرس

 /////////////////////////////////////////////////////

 در این سایت می توانید انیمشن های زیبا و مطالب زیادی در مورد ریاضی تماشا کنید.

آدرس

/ 0 نظر / 13 بازدید